Jury


De jury van de IVI Award is samengesteld op basis van o.a. kennis over en ervaring met de informatiebranche, integratie van online en offline product- en dienstconcepten en de realisatie van vernieuwende ideeën. De jury voor de IVI Award 2015 is als volgt samengesteld:

 

Bas Savenije (voorzitter)

IVI Award, Innovatie voor Informatie, jury Bas Savenije

Bas Savenije was algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na een studie wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht vervulde hij verschillende beleidsfuncties aan die universiteit voordat hij er in 1994 directeur werd van de bibliotheek. In die hoedanigheid begeleidde hij de bouw van en verhuizing naar een nieuwe locatie. In 2009 stapte hij over naar de KB, waar hij zijn expertise op het gebied van digitalisering en informatievoorziening inzet bij het toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Bas Savenije was tevens voorzitter van FOBID Netherlands Library Forum. Bas weet als geen ander hoe de bibliotheekbranche in elkaar zit en hij zal ook voornamelijk vanuit dit oogpunt de organisaties beoordelen.

 

 

Dafne Jansen

Dafne JansenDafne Jansen is projectleider bij de sector Innovatie & Ontwikkeling van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Zij leidt projecten op gebied van virtueel samenwerken, online zichtbaarheid en opslag en ontsluiting van zowel onderzoeksresultaten (publicaties, data) als onderwijsmaterialen.

 

 

 

 

Henriette de Kok

Henriette de KokHenriette de Kok is bestuursvoorzitter en algemeen directeur Bibliotheek Midden-Brabant en neemt in die hoedanigheid in oktober 2015 afscheid. Ze heeft met de Bibliotheek Midden Brabant meerdere innovatieve initiatieven ontplooid, waaronder de Kennismakerij in Tilburg. Ook kan ze bogen op een jarenlange ervaring in de informatiebranche, wat haar uitermate geschikt maakt als jurylid voor de IVI Award.

 

 

 

Björn Stenvers

Björn StenversBjörn Stenvers vertegenwoordigt de samenwerkende Amsterdamse musea, verenigd in SAM. Ook is hij werkzaam voor Amterdam Heritage, de gezamenlijke zakelijke belangenbehartiging van het Amsterdams erfgoed. Daarvoor was hij o.a. Hoofd Marketing van het Amsterdams Historisch Museum en Hoofd Marketing bij de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam.