Over de IVI Award


IVI award | Innovatie voor InformatieIVI > Innovatie voor Informatie

De IVI Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de bibliotheek, mediatheek, archief, museum of soortgelijke organisatie in Nederland die het meest innovatieve product, concept of innovatieve dienst gericht op informatieverschaffing aan het publiek heeft ontwikkeld. IVI staat voor Innovatie voor Informatie.

Met de uitreiking van de prijs worden twee doelen beoogd:

  • Organisaties aanmoedigen om vernieuwende activiteiten te ontplooien, om werk te maken van innovatie.
  • Organisaties inspireren en op ideeën brengen rond innovatieve toepassingen die ook voor hen bruikbaar kunnen zijn.

De IVI Award is een initiatief van de stichting Innovatie voor Informatie.

 

Wat kun je winnen?

Uiteraard is het een eer om als organisatie de IVI Award te winnen. Uit alle inzendingen wordt immers door de jury het meest innovatieve product, concept of innovatieve dienst gekozen. De winnaar van de IVI Award ontvangt ook alle aandacht tijdens de prijsuitreiking op het KNVI congres op 12 november 2015 en in de media, onder andere via vakblad Informatieprofessional, mediapartner van de IVI Award.

15.000 euro aan innovatiesupport

De organisatie die de IVI Award wint, ontvangt 15.000 euro aan innovatiesupport van de partners die de IVI Award mogelijk maken. De innovatiesupport houdt het volgende in*:

  • De inzending die de IVI Award wint wordt geanalyseerd op allerlei aspecten zoals onder andere vorm, inhoud, dienstverleningsaspecten, techniek en marketing.
  • Deze analyse gebeurt door een team van de partners die de IVI Award mogelijk maken.
  • Uitkomst hiervan is een impulsprogramma met als doel om de prijswinnende innovatie op onderdelen nog verder te verbeteren.
  • In de uitwerking van het impulsprogramma wordt op onderdelen waar de partners dit kunnen ondersteuning geboden tot een bedrag van 15..000 euro.

* De details van de innovatiesupport zullen worden afgestemd op de prijswinnende innovatie en worden t.z.t. met de prijswinnende organisatie nader ingevuld.